يکشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٤
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مزایده عمومی
فروش اموال اسقاطی تجهیزات پزشکی دانشگاه (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد اموال اسقاطی تجهیزات پزشکی دانشگاه را با برگزاري مزایده به فروش برساند
 ١٥:٤٢ - 1394/11/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
فروش اموال اسقاطی ستاد دانشگاه (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد اموال اسقاطی ستاد دانشگاه را با برگزاري مزایده به فروش برساند
 ١٥:٣٦ - 1394/11/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاخیه مناقصه عمومی
اصلاحیه برگ شرایط خرید کیف سلامت یک ساله مورد نیاز مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
اصلاحیه برگ شرایط خرید کیف سلامت یک ساله مورد نیاز مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه متن اصلاحیه: 1- در محتویات کیفهای مورد درخواستی ترمومتر منظور نگردیده، متقاضیان شرکت علاوه بر موارد درخواستی برای هر یک از کیفها یک عدد ترمومتر نیز منظور فرمایند. 2- در ماده 3-3 تحویل البسه یکبار مصرف به بیمار بر اساس مورد نیاز ماهیانه خواهد بود به کیف سلامت بر اساس مورد نیاز مرکز خواهد بود اصلاح گردد. 3- در ماده 3-11 پرداخت بهای فاکتور صادر شده حداکثر 4 ماه از تاریخ صدور قبض انبار درج گردیده، بدین وسیله به سه ماه اصلاح می گردد. * توضیح اینکه متقاضیان شرکت در مناقصه برگه اصلاحیه رانیز مهر و امضاء نموده و به همراه سایر مدارک درخواستی عودت فرمایند. در غیر اینصورت از دور مناقصه حذف خواهند شد.
 ١٣:٥٠ - 1394/11/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده را از طريق انجام (مزايده عمومي در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١٤:٤١ - 1394/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری خدمات دارويي محل داروخانۀ سرپایی شفا سردشت (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي محل داروخانۀ سرپایی شفا سردشت را از طريق انجام (مزایده عمومی نوبت سوّم) در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١٤:٣٨ - 1394/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره)شهرستان سردشت
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره)شهرستان سردشت را از طريق انجام (مزايده عمومي در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١٤:٣٥ - 1394/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید کیف سلامت یکسال مورد نیاز در سال 1395 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در نظر دارد کیف سلامت یکسال مورد نیاز در سال 1395 را بصورت قرارداد تامین و از طریق مناقصه عمومی از افراد حقیقی یا حقوقی تامین نماید.
 ١١:٣١ - 1394/11/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه (نوبت دوم)
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه درنظردارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به واگذاری نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه را از طریق انجام مناقصه عمومی به شرکتهای معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق) در رشته تاسیسات وتجهیزات می باشند، به شرح ذیل اقدام نماید:
 ١٠:٣٣ - 1394/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط