يکشنبه ١٤ تير ١٣٩٤
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
اصلاحیه دوم مناقصه عمومی
اصلاحیه دوم مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت و درمان اشنویه
اصلاحیه مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت و درمان اشنویه (اصلاحیه هم در آگهی و هم در برگ شرایط)
 ١٠:٥٩ - 1394/04/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت و درمان اشنویه
اصلاحیه یک برگ از شرایط مناقصه عمومی (پیوست شماره 5 - جدول قیمت پیشنهادی) واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت و درمان شبکه بهداشت و درمان اشنویه
 ١٤:٥٨ - 1394/04/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي بیمارستان نبی اکرم (ص) شهرستان اشنویه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه اي بیمارستان نبی اکرم (ص) شهرستان اشنویه را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥٥ - 1394/04/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث پایگاه امداد جاده ای قرخ بلاغ شهرستان چالدران
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه امداد جاده ای قرخ بلاغ شهرستان چالدران را به شرکت های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت یا پیمانکاران شخص حقیقی (پیمانکاران محلی) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٦:٠٣ - 1394/03/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث مرکز بهداشتی درمانی دیزج دول شهرستان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث مرکز بهداشتی درمانی دیزج دول شهرستان ارومیه را به شرکت های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٥٦ - 1394/03/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر (نوبت دوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می باشند ، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٢٠ - 1394/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط