پنج شنبه ١٢ شهريور ١٣٩٤
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان اشنویه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان اشنویه را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٤٨ - 1394/06/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید، مواد مصرفی واحدهای بهداشت دهان ودندان تابعه معاونت اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، خرید، مواد مصرفی واحدهای بهداشت دهان ودندان تابعه این معاونت اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٦:٠٦ - 1394/06/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سردشت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سردشت را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٥٨ - 1394/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری کلیه امور مربوط به لنژری (رختشویخانه) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در نظر دارد کلیه امور مربوط به لنژری (رختشویخانه) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1394 را به صورت حجمی به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید.
 ١٦:٠٦ - 1394/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان بوکان (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان بوکان (نوبت دوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٤٥ - 1394/06/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری تخریب توسعه و بهسازی بلوک زایمانی بیمارستان فاطمه زهراء(س) شهرستان نقده
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، تخریب توسعه و بهسازی بلوک زایمانی بیمارستان فاطمه زهراء(س) شهرستان نقده را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٥٤ - 1394/05/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي بیمارستان نبی اکرم (ص) شهرستان اشنویه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي بیمارستان نبی اکرم (ص) شهرستان اشنویه (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥١ - 1394/05/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر (نوبت دوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می باشند ، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٢٠ - 1394/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط