يکشنبه ٠٤ مهر ١٣٩٥
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شوط
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شوط را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٥٣ - 1395/07/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی عمرانی توسعه بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درنظر عملیات عمرانی توسعه بخش سوختگی مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرايط واگذار نمايد.
 ١٤:١٥ - 1395/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید، اوراق چاپی,جزوات آموزشی و فرم های آماری معاونت اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، خرید، اوراق چاپی,جزوات آموزشی و فرم های آماری معاونت اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت و یا پروانه کسب معتبر که محل فعالیت آنها شهرستان ارومیه می باشد به شرح ذیل خریداری نماید.
 ١٥:٤٢ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید امور تغذیه اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران (نوبت دوّم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران (نوبت دوّم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٤٦ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان خوی
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان خوی را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٥٨ - 1395/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان چایپاره
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان چایپاره را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٥٤ - 1395/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٥٩ - 1395/06/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان­های شهید عباسی و حضرت فاطمه (س) شهرستان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان¬های شهید عباسی و حضرت فاطمه (س) شهرستان میاندوآب را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٦:٢٠ - 1395/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ­اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان­ خاتم الانبیاء شهرستان سلماس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان¬ خاتم الانبیاء شهرستان سلماس را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٦:١٧ - 1395/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط