جمعه ١٠ بهمن ١٣٩٣
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه سلف سرویسهای دانشجویی دانشگاه
اصلاحیه شماره و تاریخ صفحه 45 (پیوست 10- برگ پیشنهاد قیمت) از برگ شرایط مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه سلف سرویسهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
 ١٠:٥١ - 1393/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه (تهیه، طبخ و توزیع غذا) سلف سرویس­های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر امور تغذیه (تهیه، طبخ و توزیع غذا) سلف سرویس های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ٠٨:٣٦ - 1393/11/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات سایت نازلوی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات سایت نازلوی دانشگاه را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می باشند ، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٠٤ - 1393/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان چایپاره
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان چایپاره را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می باشند ، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٠١ - 1393/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث پایگاه امداد جاده ای برهان شهرستان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه امداد جاده ای برهان شهرستان مهاباد را به شرکت های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت یا پیمانکاران شخص حقیقی (پیمانکاران محلی) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٤:٥٦ - 1393/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید یک دستگاه اتو آنالیزور بیوشیمی 800 تست در ساعت مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در نظر دارد یک دستگاه اتو آنالیزور بیوشیمی 800 تست در ساعت را از طریق مناقصه عمومی تامین و خریداري نماید.
 ١٠:٢٨ - 1393/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط