جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٣
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درنظر دارد امور خدمات عمومی (تنظیف) مورد نیاز خود را به شرکتهای (اشخاص حقوقی) تعیین صلاحیت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطابق برگ شرایط واگذار نماید :
 ١٣:٢٥ - 1393/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث پایگاه امداد جاده ای محور رشکان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه امداد جاده ای محور رشکان ارومیه را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت یا پیمانکاران شخص حقیقی (پیمانکاران محلی) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٣:١٨ - 1393/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه درنظر دارد جهت تکمیل سیستم دوربین های مدار بسته خود را از طریق مناقصه عمومی از طریق شرکت های معتبر که دارای اساسنامه و صلاحیت فعالیت در سالجاری که موضوع فعالیت آنها حفاظتی بوده خریداری، نصب و راه اندازی نمايد.
 ٠٨:٠٥ - 1393/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه درنظر دارد امور تغذیه اي مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ٠٨:٠٣ - 1393/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان تکاب (نوبت چهارم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان تکاب (نوبت چهارم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می باشند ، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٤٧ - 1393/09/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پیرانشهر
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه اي بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پیرانشهر را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٣:٠٢ - 1393/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سردشت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه اي بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سردشت را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٣:٠٠ - 1393/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي بیمارستان شهداء شهرستان تکاب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه اي بیمارستان شهداء شهرستان تکاب را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٢:٥٧ - 1393/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ¬ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٢:٠١ - 1393/08/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 200 کاوا مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 200 کاوا مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه را به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٢٥ - 1393/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی شهید مدنی خوی
واگذاری فروشگاه (بوفه) مرکزآموزشی درمانی سید الشهداء ارومیه
مرتبط