جمعه ٠٧ فروردين ١٣٩٤
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری احداث مرکز بهداشتی درمانی خلیفان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث مرکز بهداشتی درمانی خلیفان مهاباد را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٢:٥٧ - 1393/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری فروشگاه (بوفه) مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد فروشگاه (بوفه) مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٩ - 1393/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری تامین کیف سلامت مورد نیاز شش ماهه مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد تامین کیف سلامت مورد نیاز شش ماهه مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٦ - 1393/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تنظیف (خدمات) مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تنظیف (خدمات) مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٣٩ - 1393/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی خریدکیف های بهداشتی مرکز آموزشی ودرمانی آیت ا.... طالقانی ارومیه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، خریدکیف های بهداشتی مرکز آموزشی ودرمانی آیت ا.... طالقانی ارومیه (نوبت دوم) را به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت-های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٢٩ - 1393/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط