يکشنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٥
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
تهیه لوازم مصرفی آزمایشگاهی مورد نیاز سه ماهه در سال 1395 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه درنظر دارد تهیه لوازم مصرفی آزمایشگاهی مورد نیاز سه ماهه در سال 1395 را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت تأمین نمايد.
 ١١:٣٩ - 1395/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای کوره کانی (قوری چای) شهرستان بوکان
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای کوره کانی (قوری چای) شهرستان بوکان را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٣٢ - 1395/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای بریسوه شهرستان سردشت
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای بریسوه شهرستان سردشت را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٣٠ - 1395/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای موانای شهرستان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای موانای شهرستان ارومیه را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٢٦ - 1395/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان ماکو (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان ماکو (نوبت دوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:١٨ - 1395/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث اسکلت ساختمان کلینیک ویژه و مرکز درمان بیماران سرطانی شهرستان خوی
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث اسکلت ساختمان کلینیک ویژه و مرکز درمان بیماران سرطانی شهرستان خوی را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٢:٤٥ - 1395/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی شبانه روزی مرکز آموزشی ودرمانی آیت ا... طالقانی ارومیه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی شبانه روزی مرکز آموزشی ودرمانی آیت ا... طالقانی ارومیه (نوبت دوم) را از طريق انجام (مزايده عمومي در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١٤:٤٢ - 1395/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث اسکلت توسعه ساختمان اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث اسکلت توسعه ساختمان اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٢٤ - 1395/02/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث کلینیک تشخیص و غربالگری سرطان شهرستان ماکو
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث کلینیک تشخیص و غربالگری سرطان شهرستان ماکو را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١١:٠١ - 1395/02/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث اورژانس قمر بنی هاشم شهرستان خوی
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث اورژانس قمر بنی هاشم شهرستان خوی را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٠:٥٦ - 1395/02/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
واگذاری احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای کوره کانی (قوری چای) شهرستان بوکان
واگذاری احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای بریسوه شهرستان سردشت
واگذاری احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای موانای شهرستان ارومیه
فروش اموال اسقاطی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه (نوبت سوم)
مرتبط