سه شنبه ١٣ مرداد ١٣٩٤
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان بوکان
حذف بند 66 از شرایط مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان بوکان
 ١٥:٠٧ - 1394/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه
حذف بند 66 از شرایط مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه
 ١٥:٠٤ - 1394/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه (نوبت سوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٣٣ - 1394/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خریدکیف های بهداشتی مرکز آموزشی ودرمانی شهید مطهری ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، خریدکیف های بهداشتی مرکز آموزشی ودرمانی شهید مطهری ارومیه را به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١١:٠٥ - 1394/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ­اي بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٤٨ - 1394/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان بوکان
اصلاحیه آگهی، نمونه قرارداد، و برگ شرایط مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان بوکان مدت قرارداد از شش ماه به یکسال تغییر یافت (از مورخ 94/6/1 لغایت 95/5/31)
 ١٥:١٢ - 1394/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان بوکان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان بوکان را به مدت شش ماه بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت-های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٤٩ - 1394/05/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٤٤ - 1394/05/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
تامین البسه یکبار مصرف مورد نیاز در سال 1394 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در نظر دارد تامین البسه یکبار مصرف مورد نیاز در سال 1394 را بصورت قرارداد تامین و از طریق مناقصه عمومی از افراد حقیقی یا حقوقی تامین نماید.
 ٠٨:٣٩ - 1394/05/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خریب توسعه و بهسازی بلوک زایمانی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، تخریب توسعه و بهسازی بلوک زایمانی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٦:١٦ - 1394/05/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
خرید، مواد مصرفی واحدهای بهداشت دهان ودندان تابعه معاونت اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر (نوبت دوم)
مرتبط