دوشنبه ٢٧ دی ١٣٩٥
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی دانشگاه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی دانشگاه (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٣ - 1395/10/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٢٢ - 1395/10/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ٠٩:١٠ - 1395/10/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پلدشت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پلدشت را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٣٥ - 1395/10/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٣٨ - 1395/10/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری مرکز اقامتی درمان و نگهداری معتادین MMT (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد مرکز اقامتی درمان و نگهداری معتادین MMT (نوبت دوم)را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از مرکز درمان سوء مصرف مواد و یا گواهی پایان دورۀ MMT می¬باشند واگذار نماید.
 ١٤:٣٦ - 1395/10/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
متن اصلاحیه : به اطلاع کلیه متقاضیان و شرکت کنندگان مناقصه عمومی مربوط به امور تغذیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه می¬رساند که بند 4 صفحه 3 مربوط به چک لیست و بند 4 مدارک پاکت «ب» صفحه 14 حذف می گردد.
 ١٤:٥٠ - 1395/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سردشت (نوبت دوّم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سردشت (نوبت دوّم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٤٥ - 1395/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٤٤ - 1395/10/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد را در سال 1395 از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل در قالب اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مزایده را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٢٣ - 1395/10/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط