پنج شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٣
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مزایده عمومی
واگذاری فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد فروشگاه(بوفه) مرکزآموزشی درمانی شهید مطهری را از طریق مزایده عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٢٩ - 1393/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد فروشگاه(بوفه) مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) را از طریق مزایده عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٢٤ - 1393/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید بهشتی چالدران
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید بهشتی چالدران را از طريق انجام (مزايده عمومي) در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١١:٣١ - 1393/05/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری درمانگاه شبانه روزی واقع در مجتمع امام علی (ع) بوکان بصورت مشارکتی
شبکه بهداشت ودرمان بوکان در نظر دارد درمانگاه شبانه روزی واقع در مجتمع امام علی (ع) رادر سال 1393 بصورت مشارکتی به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه (به شرح ذیل )شرایط شرکت در مزایده رادانلود وشرکت نمایند.
 ١٥:٤٩ - 1393/05/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان فجر شهرستان ماکو (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان فجر شهرستان ماکو را از طريق انجام (مزايده عمومي(نوبت دوّم)) در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١٥:٥٦ - 1393/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی شبانه روزی بعثت شهرستان مهاباد (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی شبانه روزی بعثت شهرستان مهاباد را از طريق انجام (مزايده عمومي(نوبت دوّم)) در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١٥:٥٣ - 1393/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان
قابل توجه کلیه شرکتها و اصناف فعال در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی
با عنایت به اهمیت ساماندهی نحوة فعالیت شرکتها و اصناف فعال در زمینة تجهیزات و ملزومات پزشکی در سطح استان و در راستای عملیاتی نمودن ضوابط نحوة توزیع و عرضة کالای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد به عنوان یکی از وظایف نظارتی خود طرح شناسنامه دار شدن شرکتها و اصناف را در سطح استان اجرا نماید. لذا متقاضیان جهت ورود به فهرست تأیید شده دانشگاه می توانند جهت دسترسی به فرمهای مربوطه و اطلاع از مدارک درخواستی به اینجا (لینک مربوطه) مراجعه نمایند.
 ١٣:٤٣ - 1393/04/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی واگذاری احداث پایگاه امداد جاده ای محور خوی – چالدران شهرستان چالدران (نوبت دوّم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه امداد جاده ای محور خوی – چالدران شهرستان چالدران (نوبت دوّم) را به شرکت­های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق) یا پیمانکاران شخص حقیقی (پیمانکاران محلی) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.
 ١١:٥٧ - 1393/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
لغو مناقصه
بدینوسیله به اطلاع میرساند برابر دستور معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) ستاد دانشگاه و کلیه واحدهای تابعه شهرستان ارومیه تا اطلاع ثانوی لغو می گردد. در صورت برگزاری مناقصه، مجدداً اطلاع رسانی خواهد شد.
 ١١:٥٢ - 1393/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان سردشت (نوبت پنجم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان سردشت (نوبت پنجم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت­های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه­ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می­باشند ، می­توانند با مراجعه به سایت­های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١١:٤٧ - 1393/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط