دوشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری قسمتی از امور خدمات عمومي (تنظيف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)
مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درنظردارد به منظورتوسعه و مشارکت بخش غير دولتي در ارايه خدمات و استفاده بهينه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/14 شوراي عالي اداري نسبت به واگذاري قسمتی از امور خدمات عمومي (تنظيف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) را از طريق انجام مناقصه عمومي به شرکتهاي تعيين صلاحيت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعي به شرح ذيل اقدام نماید:
 ١٤:٥٩ - 1396/12/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری رمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد (نوبت دوم) را در سال 1397 از طریق مزایده عمومی
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد (نوبت دوم) را در سال 1397 از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل در قالب اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مزایده را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٠٠ - 1396/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه درنظردارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/ 14 شورای عالی اداری نسبت به واگذاری نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه شامل ساختمان های اصلی و فرعی مانند بخش های درمانی بستری- اورژانس جدیدالاحداث- ساختمان آمفی تأتر- ساختمان درمانگاه تخصصی- ساختمان MRI- ساختمان پزشکی هسته ای- ساختمان های اداری- پاویون ها- ساختمان نقلیه جدید و قدیم- سردخانه- ساختمان مهدکودک- ساختمان انبار دارویی و سایر ساختمان های جانبی و کلیه واحدهای زیر مجموعه و تاسیسات منصوبه در محوطه مرکز و ساختمان و محوطه آزمایشگاه رفرانس واقع در خیابان شفا را از طریق انجام مناقصه عمومی به شرکتهای معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق) در رشته تاسیسات وتجهیزات می باشند، به شرح ذیل اقدام نماید:
 ١٢:٥٦ - 1396/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی ارومیه (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی ارومیه (نوبت سوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٦:٠٥ - 1396/12/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث کلیه وسایط نقلیه موتوری سازمانی
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث کلیه وسایط نقلیه موتوری سازمانی را به شرح ذیل واگذار نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٣٩ - 1396/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته تأسیسات و تجهیزات می-باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٣٥ - 1396/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری شبکه بهداشت و درمان مهاباد در سال97
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری شبکه بهداشت و درمان مهاباد را در سال97 به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٢٤ - 1396/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
استعلام
معاونت امور بهداشتی دانشگاه در نظر دارد یونیتهای دندانپزشکی با شرایط مندرج در ذیل را خرید نماید لذا با مطالعه شرایط در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارائه جوابیه اقدام فرمایید.
معاونت امور بهداشتی دانشگاه در نظر دارد یونیتهای دندانپزشکی با شرایط مندرج در ذیل را خرید نماید لذا با مطالعه شرایط در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارائه جوابیه اقدام فرمایید.
 ١٤:٢٠ - 1396/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
مزایده عمومی واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس
مزایده عمومی واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس
 ١٥:٠٦ - 1396/08/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی شبکه بهداشت و درمان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي ( شبکه بهداشت ودر مان میاندوآب )در نظر دارد اموال اسقاطی دانشگاه را با برگزاري مزایده به فروش برساند
 ١٥:١٥ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط