چهارشنبه ١٢ شهريور ١٣٩٣
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان مهاباد را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت-های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می باشند ، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٠٧ - 1393/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان تکاب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان تکاب را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت-های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می باشند ، می توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٠٣ - 1393/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ای مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه اي مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه (نوبت دوّم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٣:٥٨ - 1393/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (سرویس ایاب و ذهاب کارمندی) مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٣٣ - 1393/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان اشنویه (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان اشنویه (نوبت سوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٤ - 1393/06/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
مزایده عمومی فروش پساب داروی ثبوت رادیولوژی و فیلمهای باطله واحدهای تابعه دانشگاه
معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به فروش پسآب داروی ثبوت رادیولوژی و فیلمهای باطله واحدهای تابعه دانشگاه از طریق انجام مزایده عمومی اقدام نمايد.
 ١٥:٠٨ - 1393/06/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید بهشتی چالدران
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید بهشتی چالدران را از طريق انجام (مزايده عمومي) در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١١:٣١ - 1393/05/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی واگذاری احداث پایگاه امداد جاده ای محور خوی – چالدران شهرستان چالدران (نوبت دوّم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه امداد جاده ای محور خوی – چالدران شهرستان چالدران (نوبت دوّم) را به شرکت­های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق) یا پیمانکاران شخص حقیقی (پیمانکاران محلی) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.
 ١١:٥٧ - 1393/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
لغو مناقصه
بدینوسیله به اطلاع میرساند برابر دستور معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) ستاد دانشگاه و کلیه واحدهای تابعه شهرستان ارومیه تا اطلاع ثانوی لغو می گردد. در صورت برگزاری مناقصه، مجدداً اطلاع رسانی خواهد شد.
 ١١:٥٢ - 1393/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان سردشت (نوبت پنجم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان سردشت (نوبت پنجم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت­های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه­ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می­باشند ، می­توانند با مراجعه به سایت­های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١١:٤٧ - 1393/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط