خوش آمدید
مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه ­اي مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) - نوبت چهارم PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط gharardad   
شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۲

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه ­اي مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره)  (نوبت چهارم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد. دریافت شرایط

 
مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرويي (سرويسهاي كارمندي با ميني بوس) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط gharardad   
شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۷

مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) اروميه در نظر دارد قسمتي از خدمات خودرويي (سرويسهاي كارمندي با ميني بوس) خود را به اشخاص حقوقي واجد شرايط و صلاحيتدار واگذار نمايد. دریافت شرایط

 
آگهی مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد دانشگاه PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط gharardad   
چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۴

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد خودروهای مازاد خود را با برگزاري مزایده به فروش برساند. دریافت شرایط

 
مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات بیمارستان حضرت فاطمه (س) و بیمارستان شهید عباسی میاندوآب (نوبت دوم) PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط gharardad   
سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۷

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات بیمارستان حضرت فاطمه (س) و بیمارستان شهید عباسی میاندوآب (نوبت دوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت­های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه­ بندی از معاونت برنامه ریزی و  نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می­باشند ، می­توانند با مراجعه به سایت­های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند. دریافت شرایط

 
مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه – نوبت سوم PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط gharardad   
دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۳۰

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه – نوبت سوم را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت­های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه­ بندی از معاونت برنامه ریزی و  نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می­باشند ، می­توانند با مراجعه به سایت­های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.دریافت شرایط

 
مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ (نوبت دوم) PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط gharardad   
يكشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۱

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ (نوبت دوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت­های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه­ بندی از معاونت برنامه ریزی و  نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می­باشند ، می­توانند با مراجعه به سایت­های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.دریافت شرایط

 
مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان سلماس (نوبت سوم) PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط gharardad   
يكشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۴

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان سلماس (نوبت سوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت­های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه­ بندی از معاونت برنامه ریزی و  نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می­باشند ، می­توانند با مراجعه به سایت­های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند. دریافت شرایط

 
مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر(نوبت سوم) PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط gharardad   
يكشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۱

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر(نوبت سوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت­های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه­ بندی از معاونت برنامه ریزی و  نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می­باشند ، می­توانند با مراجعه به سایت­های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند. دریافت شرایط

 
اصلاحیه پیوست شماره 5 مناقصه عمومی امور تغذیه ای شبکه ماکو PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط gharardad   
شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۹

اصلاحیه پیوست شماره5 برگ پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه عمومی خریدو توزیع غذا بیمارستان فجر شهرستان ماکو دریافت اصلاحیه

 
اصلاحیه پیوست شماره 5 برگ پیشنهادفقیمت مناقصه عمومی امور تغذیه ای شبکه چایپاره PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط gharardad   
شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۴

اصلاحیه پیوست شماره 5 برگ پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان چایپاره. دریافت اصلاحیه

 
« ابتدا قبلی 2 1 بعدی انتها »

صفحه 1 از 2