پنج شنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٣
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان چایپاره (نوبت ششم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان چایپاره (نوبت ششم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٥٧ - 1393/04/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان مهاباد را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٥٥ - 1393/04/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان اشنویه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان اشنویه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٥٣ - 1393/04/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان نقده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان نقده را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٣٣ - 1393/04/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٣١ - 1393/04/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سردشت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سردشت را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٢٨ - 1393/04/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ­اي بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه ­اي بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٢٥ - 1393/04/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ­اي بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه ­اي بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٢٣ - 1393/04/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه تغذیه
اصلاحیه شرایط مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذا شبکه سلماس
اصلاحیه ردیف 10 ماده49 (جدول جرایم) صفحه 12 برگ شرایط مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذا بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان سلماس
 ١٣:٢٣ - 1393/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه اي بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان سلماس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه اي بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان سلماس را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥٤ - 1393/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
واگذاریامور تغذیه اي مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سردشت
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی شبانه روزی بعثت شهرستان مهاباد
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان فجر شهرستان ماکو
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی شبانه روزی بیمارستان قمر بنی هاشم خوی
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید بهشتی چالدران
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی شبانه روزی بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس
قابل توجه کلیه شرکتها و اصناف فعال در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی
مناقصه عمومی واگذاری احداث پایگاه امداد جاده ای محور خوی – چالدران شهرستان چالدران (نوبت دوّم)
لغو مناقصه
مرتبط