جمعه ٣٠ مهر ١٣٩٥
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٣٥ - 1395/07/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی خرید لوازم مصرفی آزمایشگاهی سه ماهه سوم مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
اصلاحیه بشرح زیر: در ردیف (79) کیت ویتامین D با مارک DRg درج گردیده است که به کیت ویتامین D با مارک Calbi Otec ساخت کشور آمریکا اصلاح گردد. در ردیف 160 و 161 تعداد سرنگ 5cc (بیست و پنج هزار عدد) و تعداد سرنگ 10cc (سی و شش هزار عدد) صحیح می باشد. * ضمناً متقاضیان می بایستی اصلاحیه مربوطه را نیز مهر و امضاء نموده و به همراه سایر مدارک درخواستی عودت نمایند.
 ١٤:١٢ - 1395/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید لوازم مصرفی آزمایشگاهی سه ماهه سوم مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در نظر دارد تهیه لوازم مصرفی آزمایشگاهی مورد نیاز سه ماهه سوم در سال 1395 را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید.
 ١٥:٥٠ - 1395/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید، اوراق چاپی,جزوات آموزشی و فرم های آماری معاونت اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، خرید، اوراق چاپی,جزوات آموزشی و فرم های آماری معاونت اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت و یا پروانه کسب معتبر که محل فعالیت آنها شهرستان ارومیه می باشد به شرح ذیل خریداری نماید.
 ١٥:٤٢ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید امور تغذیه اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران (نوبت دوّم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران (نوبت دوّم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٤٦ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط