جمعه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٥
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
احداث پایگاه امداد جاده ای بورالان شهرستان ماکو
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه امداد جاده ای بورالان شهرستان ماکو را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت یا پیمانکاران شخص حقیقی (پیمانکاران محلی) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٢٣ - 1395/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
احداث پایگاه امداد جاده ای یولاگلدی شهرستان شوط
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه امداد جاده ای یولاگلدی شهرستان شوط را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت یا پیمانکاران شخص حقیقی (پیمانکاران محلی) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:١٩ - 1395/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان ماکو
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان ماکو را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت-های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٣:٢٣ - 1395/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شوط
افزوده شدن بند 29-15- به نمونه قرارداد مناقصه عمومی واگذاری نگهداری وراهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شوط 29-15- طرف قرارداد متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظیم شده جهت ارائه به سازمان تأمین اجتماعی را پس از تأیید امور مالی واحد مربوطه همزمان در سایت فوق الذکر به آدرس http://karkonan.behdasht.gov.ir نیز بارگذاری نموده و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز را وارد نماید.
 ٠٩:٤٥ - 1395/01/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ­اي (تهیه، طبخ و توزیع غذا) سلف سرویسهای دانشجویی ستاد و نازلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (تهیه، طبخ و توزیع غذا) سلف سرویسهای دانشجویی ستاد و نازلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:١٥ - 1395/01/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شوط
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شوط را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت-های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:١٢ - 1395/01/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ­اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان­های قمر بنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی شهرستان خوی
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان¬های قمر بنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی شهرستان خوی را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٦:٠٣ - 1395/01/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه تمدید مهلت دانلود و عودت پاکات
اطلاعیه تمدید مهلت دانلود و عودت پاکات مزایده اموال اسقاطی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
تمدید مهلت مزایده اموال اسقاطی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 1- زمان اطلاع رسانی مزایده و دانلود اسناد از تاریخ 95/1/11 لغایت 95/1/31 تمدید می گردد. 2- مهلت رؤیت اموال مورد مزایده از تاریخ 95/1/31 لغایت 95/2/12 تمدید می گردد. 3- مهلت دریافت اسناد از پیشنهاد دهندگان تا پایان روز دوشنبه 1395/2/13 تمدید می گردد. 4- تاریخ بازگشایی پاکتها رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1395/2/14 خواهد بود.
 ١٣:١٠ - 1395/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط