شنبه ١٨ مهر ١٣٩٤
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٣:٠٩ - 1394/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه
اصلاحیه تعداد پرس های روزانه (صبحانه و نهار و شام) و ماهیانه مناقصه واگذاری خرید و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی قلب سیدالشهداء ارومیه به شرح ذیل می باشد :
 ١٢:٢٥ - 1394/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٢١ - 1394/07/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اعضای هیأت علمی و کارکنان سایت نازلوی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب اعضای هیأت علمی و کارکنان سایت نازلوی دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٥١ - 1394/07/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ­اي بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه ­اي بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:١١ - 1394/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری کلیه امور مربوط به لنژری (رختشویخانه) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1394
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در نظر دارد کلیه امور مربوط به لنژری (رختشویخانه) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1394 را به صورت حجمی به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت های معتبر صلاحیتدار که در موضوع فعالیتهای شرکت امور لنژری ذکر شده باشد، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند .
 ١٤:٠٩ - 1394/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه تمدید مهلت عودت پاکات و بازگشایی پاکات
تمدید مهلت عودت پاکات مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه
بدینوسیله به اطلاع میرساند مهلت عودت پاکات مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه تا مورخ 94/7/22 تمدید و روز بازگشایی پاکات در روز شنبه مورخ 94/7/25 خواهد بود.
 ١٤:٢٤ - 1394/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه تمدید مهلت عودت پاکات و بازگشایی پاکات
تمدید مهلت عودت پاکات مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه اشنویه (نوبت دوم)
بدینوسیله به اطلاع میرساند مهلت عودت پاکات مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه اشنویه (نوبت دوم) تا مورخ 94/7/22 تمدید و روز بازگشایی پاکات در روز شنبه مورخ 94/7/25 خواهد بود.
 ١٤:١٥ - 1394/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
مزایده عمومی فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی ودرمانی شهید مطهری ارومیه رااز طریق مزایده عمومی از اشخاص حقوقی وحقیقی واجد شرایط دارای صلاحیت خریداری نماید.
 ١٤:١١ - 1394/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٢٠ - 1394/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
امور تغذیه ای بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان سلماس
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر (نوبت دوم)
مرتبط